INRODUCING MY FRIENDS!

VOL.66


PHOTO : KO YEON JI

HAIRMAKEUP : HOU SHENG JIE, SONG JI YUN

MODE : 나윤아(11)  문상환(13)  배시은(13)  송연아(14)  정유진(11)